Loading...
Bestuur 2023-06-02T20:02:34+01:00

Bestuur

Het bestuur van Deo Juvante bestaat uit vijf bestuursleden die door de leden worden benoemd tijdens de jaarlijks gehouden Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur staat onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn de rollen secretariaat en penningmeester benoemd. De overige bestuursleden zijn algemene bestuursleden van wie het takenpakket wordt vastgesteld nadat een benoeming heeft plaatsgevonden.

Een bestuurslid wordt in beginsel voor een periode van vier jaar benoemd. Deze termijn kan twee keer verlengd worden. Na twaalf jaar dient een bestuurslid statutair af te treden.

Het bestuur 

Jan Kastelein – voorzitter |  | voorzitter@deojuvante.nl

Jeanette Schaap – secretaris | 06-22199457 | secretariaat@deojuvante.nl

Katinka Visser – penningmeester | 06-52372540

Gea Teeuwissen – Algemeen Bestuurslid | 06-20610440

Jan Lokhorst – Algemeen Bestuurslid