Loading...
Geschiedenis 2023-12-19T20:28:06+01:00

Geschiedenis

Deo Juvante, Chr. Koorvereniging te Huizen werd opgericht in 1951. Het ledental schommelt rond de 100 leden welke uit de gehele regio komen. Zowel jongeren als de wat ouderen zingen op enthousiaste wijze mee in deze actieve vereniging waar behalve zingen ook de gezelligheid een grote plaats inneemt. Sinds 2019 staat het koor onder de enthousiaste leiding van Hugo van der Meij.

Het koor heeft  in de afgelopen 40 jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en groeide onder de vakbekwame leiding van oud-dirigent Bert Moll uit tot één van de grotere, bekende koren van Nederland.

Optredens

Deo Juvante (‘Met Gods hulp’) werkt regelmatig mee aan landelijk grote evenementen en concerten. Medewerking werd onder meer verleend aan het Kerstconcert in het Concertgebouw van Amsterdam en opgetreden werd o.a. in de Domkerk te Utrecht, Laurenskerk te Rotterdam, Onze Lieve Vrouwe-Basiliek te Maastricht,  in de Grote Kerk van Naarden en meegewerkt aan het Kerst Koren Concert in het Utrechtse Vredenburg. Ook geeft het koor jaarlijks een Kerst concert en een Passie-Paas concert in de regio van Huizen. Op verzoek verleent Deo Juvante eveneens medewerking aan televisie-uitzendingen van ‘Nederland Zingt’, radio-opnamen en diverse kerkdiensten en zangavonden.

Internationaal

Ook op internationaal niveau werd bekendheid verworven. Concertreizen werden gemaakt naar Wales, Wenen, Praag, Brussel, Antwerpen, Parijs en Keulen met een optreden in de prachtige Domkerk. In oktober 2009 maakt Deo Juvante een 4-daagse concertreis naar Duitsland en Luxemburg. In 2013 reisde het koor voor de tweede keer naar Wenen maar nu voor het eerst in haar bestaan per vliegtuig. In 2016 is het koor naar Berlijn geweest en heeft onder andere gezongen in de Gedachtniskirche.

Solisten

Deo Juvante werkt regelmatig samen met bekende solisten zoals Liselotte Rokyta, Arjan & Edith Post, Johan Bredewout, Margaret Roest, Willemijn de Munnik en Het Groot Nationaal Strijkorkest. Het koor werd op orgel vaak begeleid door Andre de Jager. Ook Marco den Toom en Andre van Vliet hebben het koor regelmatig begeleid.

Het koor heeft een uitgebreid maar bovenal afwisselend repertoire. Het brengt veel gevraagde en bekende koorwerken, variërend van eenvoudig geestelijke liederen, negro-spirituals tot grote koorwerken.