NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR DEO JUVANTE

De leden van Chr. Koorvereniging Deo Juvante kwamen maandag 22 mei jl. bijeen voor de jaarvergadering.
Begin mei kregen de 85 zangers de jaarstukken, waaronder het jaarverslag en de financiële performance van 2022, per email toegestuurd.
De goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering van 2022 en van het jaarverslag verliep zonder vragen of opmerkingen van de leden. Bij het bespreken van het financiële verslag gaf de penningmeester toelichting op de balans, resultatenrekening en besprak zij de begroting van 2023.

Vervolgens stond de invulling van het bestuur op de agenda.
Voorzitter Ans Haarman heeft er 14 jaar bestuurstaken opzitten en gaf in 2022 al aan te willen stoppen.
Penningmeester Mirjam Aldersma maakte – met een kleine tussenstop – al 30 financiële jaarverslagen. Zij kwam als 22-jarige in het bestuur en stopt met dit werk.
Binnen het bestuur was al jarenlang de taak van algemeen bestuurslid vacant.
Voor alle drie de functies zijn – tot vreugde van de leden – ‘nieuwe’ mensen bereid de vereniging te willen besturen.
Jan Kastelein is de nieuwe voorzitter, Katinka Visser de penningmeester en Jan Lokhorst algemeen bestuurslid. Met de zittende bestuursleden Gea Teeuwissen (algemeen bestuuurslid) en Jeanette Schaap (secretaris), welke beide aangaven hun bestuurswerk te willen voortzetten, is het bestuur weer voltallig.
Van Aldersma en Haarman werd, met een dankwoord van Jeanette Schaap en met bloemen en cadeaus, afscheid genomen.

Het koor – begeleid op de piano door dirigent Hugo van der Meij – zong dit tweetal met een danklied toe.
Beide vertrekkende bestuursleden gaven in hun slotwoordje aan dat zij – “hoewel het wel eens moeilijk geweest is” – het werk voor de vereniging met veel plezier gedaan hebben. Zij spraken de hoop uit in de toekomst “lekker te komen zingen” en wensten de nieuwe bestuursleden heel veel succes.

Behalve de bestuursleden werden ook de commissieleden, die het bestuur ondersteunen, met een cadeaubon bedankt.

Na afloop van de vergadering was er een gezellig samenzijn.

Het koor zal op 12 juni vanaf 19.00 u voor en met de bewoners (én hun mantelzorgers) van Voor Anker nog een uurtje zingen in de Nieuwe Kerk.

Het koor kan en wil nog steeds nieuwe leden verwelkomen.
Op maandag 28 augustus 19.45 u starten de wekelijkse repetities weer in de Meentkerk.

www.deojuvante.nl
https://m.facebook.com/deojuvante.huizen

2023-05-25T20:30:36+01:00 25 mei, 2023|